Akumulator DSO Front Temrinal

Akumulatory systemów ppoż

Odcięcie zasilania sieciowego to jedna z pierwszych czynności jaką wykonują ekipy ratunkowe przed przystąpieniem do gaszenia budynku. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa ratowników. W trakcie akcji gaśniczej używa się znaczych ilości wody, która w połączeniu z uszkodzoną instalacją stanowi śmiertelne zagrożenie.

Przerwa w dostawie prądu może również nastąpić w wyniku samego pożaru lub innego zdarzania prowadzącego do przerwania obwodów zasilających lub spięć w instalacji.

Akumulator do szafy DSO

Za zapewnienie mocy w trakcie akcji ratunkowej odpowiadają akumulatory bezobsługowe- najczęściej żelowe lub AGM. W systemach DSO wymaga się aby akumulatory te znajdowały się w szafach - najczęściej są to szafy RACK powszechnie stosowanie w systemach IT.

Baterie te charakteryzują się wąską obudową 10-11cm szerokości i terminalami umiejscowionymi z przodu obudowy. Taka konstrukcja umożliwia zmieszczenie czterech sztuk na typowej półce w szafie oraz ułatwia przeprowadzanie okresowych pomiarów i próbnego rozładowania.

Niezależnie zasilanie systemów DSO

Bez względu na przyczynę braku zasilania, systemy przeciwpożarowe muszą pozostać aktywne. Dotyczy to w szczególności Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. DSO odgrywa kluczową rolę na etapie ewakuacji osób z zagrożonej strefy. W rozległych budynkach użyteczności publicznej znajdują się najczęściej osoby przypadkowe, nieznające rozkładu budynku, dróg ewakuacji, nieprzeszkolone w zakresie postępowania w przypadku pożaru danej nieruchomości.

DSO zdecydowanie ułatwiają zarządzanie ewakuacją a czasem również prowadzeniem akcji gaśniczej.

Oświetlenie awaryjne

Drugi bardzo istotny czynnik, decydujący o sprawnej ewakuacji, to oświetlenie awaryjne. Poruszanie się w nieznanym budynku, niekiedy zadymionym, już samo w sobie nie należy do łatwych zadań. Brak oświetlenia może zdecydować o niepowodzeniu ewakuacji.

Dlatego drogi ewakuacji muszą być oświetlone w stopniu umożliwiającym poruszanie się. Znaki awaryjne, umieszczane na ścianach często również posiadają podświetlenie. Dzięki temu są dobrze widoczne.

Zasilanie awaryjne

Zasilanie awaryjne w systemach DSO oraz instalacji przeciwpożarowej podtrzymuje działanie systemów po odcięciu zasilania z miasta oraz wyłączeniu głównego zasilania UPS budynku. Systemy te mogą działać ponieważ używają znacznie niższego napięcia od 24V do 48V, uznawanego za bezpieczne dotykowo.