Ochrona PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa, szczególnie w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważna. Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom budynku jak i mieniu, które znajduje się w tym budynku jest niezwykle ważne. Jak zapobiegać pożarom? Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów? W dzisiejszych czasach zagrożenie pożarem dotyczy każdego budynku.

Nieumiejętne posługiwanie się otwartym ognie, lekceważenie zagrożenia jakie niesie za sobą korzystanie z łatwopalnych substancji, a przede wszystkim ludzka bezmyślność to jedne z głównych przyczyn pożarów. Jak im zapobiegać? Ochrona przeciwpożarowa, tak niezwykle ważna i istotna, tak często lekceważona przez właścicieli budynków lub firm.

Początkowo względna oszczędność na instalacjach przeciwpożarowych, alarmach i gaśnicach, po pożarze może okazać się opłakana w skutkach.

Co jeszcze powinien zrobić zarządca, właściciel lub użytkownik obiektu? Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wymagań budowlanych instalacyjnych i technologicznych.

Ponadto osoba ta zobowiązana jest do wyposażenia budynku w niezbędny sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze. Czy tak jest w rzeczywistości? Niestety, ale większość zarządców czy właścicieli budynków, szczególnie prywatnych, w których mieszkają rodziny, nie przestrzega większości z istniejących zasad przeciwpożarowych.

Za każdym razem, gdy wydarzy się tragedia, w której życie traci kilka osób, te frapujące każdego fakty wychodzą na światło dzienne. Jak to wygląda? Brak gaśnic, dróg ewakuacji, czujników dymu etc. Jaka jest przyczyna takiej niedbałości i ignorancji? To chyba na zawsze pozostanie tajemnicą.