Oznaczenia PPOŻ

Do oznaczeń przeciwpożarowych należą nie tylko kierunki ewakuacji. Odpowiednią tabliczką informacyjną powinny być oznaczone wyjścia ewakuacyjne oraz każde urządzenia przeciwpożarowe, czyli drabiny pożarowe, systemy alarmowe, hydranty, gaśnice etc.

Odpowiednie oznaczenie przeciwpożarowe są pierwszym krokiem, jaki powinien postawić każdy zarządca lub właściciel w celu zapewnienia prewencji przeciwpożarowej.