Przyczyny pożarów

Nie ma dwóch identycznych pożarów. W ich mnogości dostrzega się różne przyczyny i powody wybuchu pożaru.

Czym jest pożar?

Zapewne każdy z nas kiedyś spotkał się z tym stwierdzeniem. Pożar jest niekontrolowanym procesem rozprzestrzeniania się ognia. Proces ten stwarza duże niebezpieczeństwo dla ludzi i obiektów, które są objęte pożarem.

Warunkiem powstania i podtrzymywania procesu pożaru jest obecność czterech niezbędnych do tego procesu czynników.

Tymi elementami są materiały palne, utleniacz, ciepło oraz inne skomplikowane reakcje łańcuchowe. Pożary są największymi potencjalnymi zagrożeniami dla człowieka i otoczenia, które obecne są zarówno w czasie wojny jak i pokoju. Ponadto oddziaływanie ognia i zagrożenia z nim związanego na psychikę człowieka jest niezwykle silne i trwałe.

Najczęstsze przyczyny

Wśród przyczyn są bez wątpienia wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych oraz całych instalacji. Ponadto urządzenia grzewczo-kominowe, nawet najlepszej jakości i z najlepszymi zabezpieczeniami zawsze stanowią zagrożenie. Niekiedy przyczyną pożaru mogą być wady konstrukcyjne urządzeń technicznych lub źle przygotowane i opracowane procesy technologiczne stosowane w przemyśle. Kolejną przyczyną jest sama natura.

Działania siły przyrody są nieprzewidywalne i bardzo często niszczycielskie w swoich skutkach. Niestety, nadal najwięcej pożarów wybucha na skutek ludzkiej bezmyślności i głupoty. Nieostrożność osób dorosłych lub niedopilnowanie dzieci może często doprowadzić do tragedii.